Tour Hè 2021

4N 3Đ

Tour Nha Trang – Ninh Thuận hè 2021

Khởi hành: Hà Nội

Thời gian: 29/5; 05, 12, 19, 26/6; 03, 10, 17, 24, 31/7; 07, 14/8 - 4 ngày 3 đêm

5,990,000 đ
Chi tiết
4N 3Đ

Tour Hà Nội – Nha Trang 2021

Khởi hành: Hà Nội

Thời gian: 29/5; 05, 12, 19, 26/6; 03, 10, 17, 24, 31/7; 07, 14/8 - 4 ngày 3 đêm

5,990,000 đ
Chi tiết
4N 3Đ

Tour Hà Nội – Phú Quốc

Khởi hành: Hà Nội

Thời gian: 29/5; 05, 12, 19, 26/6; 03, 10, 17, 24, 31/7; 07, 14/8 - 4 ngày 3 đêm

5,990,000 đ
Chi tiết
4N 3Đ

Tour Hà Nội – Đà Nẵng Hè 2021

Khởi hành: Hà Nội

Thời gian: 05, 12, 19, 26/06; 03, 10, 17, 24/07; 07, 21/08 - 4 ngày 3 đêm

4,590,000 đ
Chi tiết
5N 4Đ

Tour Đà Lạt – Nha Trang Hè 2021

Khởi hành: Hà Nội

Thời gian: 09/05; 20/06 - 5 ngày 4 đêm

6,290,000 đ
Chi tiết
3N 2Đ

Tour Hà Nội – Hạ Long – Bãi Cháy 2021

Khởi hành: Hà Nội

Thời gian: Hàng ngày - 3 ngày 2 đêm

2,200,000 đ
Chi tiết
2N 1Đ

Tour Hà Nội – Hạ Long – Bãi Cháy 2021

Khởi hành: Hà Nội

Thời gian: Hằng ngày - 2 ngày 1 đêm

1,650,000 đ
Chi tiết
3N 2Đ

Tour Hà Nội – Đảo Cô Tô 2021

Khởi hành: Hà Nội

Thời gian: Thứ 6 hàng tuần - 3 ngày 2 đêm

2,690,000 đ
Chi tiết